Usługi dla podmiotów publicznych

Usługi dla podmiotów publicznych

Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning.

Benjamin Franklin - ojciec i założyciel USA
Go Global Group

Organizacja każdego typu i rozmiaru, również ta ze sfery publicznej może osiągnąć znaczące korzyści płynące z obiektywnego doradztwa biznesowego świadczonego przez podmioty zewnętrzne. Możliwość uzyskania niezależnego spojrzenia na dany problem, skorzystanie z wiedzy ekspertów, którzy na co dzień nie są obecni w zespołach wewnętrznych, czy też zlecanie części prac związanych z określonym projektem na zewnętrzne, wyspecjalizowane podmioty i osoby, niesie szereg korzyści.

GO GLOBAL GROUP

W GO GLOBAL GROUP doceniamy i rozumiemy rolę podmiotów publicznych takich jak jednostki samorządu terytorialnego, agencje rządowe czy administracja centralna w kształtowaniu otoczenia, a także ich kluczowy wkład w funkcjonowanie społeczności, rynków, czy też gospodarki jako całości. Dzięki bogatemu doświadczeniu we współpracy z podmiotami publicznymi, GO GLOBAL GROUP oferuje dedykowane rozwiązania dostosowane do Państwa indywidualnej charakterystyki.

Zrozumienie potrzeb i uwarunkowań działania pozwala nam skutecznie realizować założone cele, a także organizować współpracę w oparciu o modele dogodne dla Państwa instytucji. Dzięki udziałowi w projektach o znaczeniu strategicznym w skali kraju, jak i zaangażowaniu w działania istotne lokalnie dla wybranych regionów, dostosowaliśmy nasze usługi i wypracowaliśmy niezbędny know-how do skutecznej realizacji projektów niezależnie od ich skali.

Go Global Group
Go Global Group

Interdyscyplinarny zespół ekspertów i szeroki ekosystem zewnętrznych współpracowników pozwala nam oferować usługi dotyczące pełnego przekroju obszarów merytorycznych.

Dla naszych Klientów świadczymy usługę między innymi:
Planowania i analiz sektorowych dla administracji publicznej
Wsparcia eksperckiego procesów legislacyjnych
Opracowania strategii rozwojowych dla JST
Ewaluacji projektów
Wsparcia procesu dokonywania inwestycji
Obsługi i wykonawstwa projektów
Kontakt

Chętnie potwierdzimy nasze doświadczenie oraz przedstawimy w jaki sposób możemy wesprzeć Twoją organizację.

Inne usługi

Nasze holistyczne podejście pozwala nam zaoferować wartość dodaną dla każdej organizacji, która podejmuje współpracę z GO GLOBAL GROUP.