Zespół

GO GLOBAL GROUP to przede wszystkim ludzie tworzący naszą organizację. Nasi konsultanci i współpracownicy są profesjonalistami, posiadającymi szerokie doświadczenie w swoich obszarach specjalizacji, silną orientację na efekt wykonywanych dla naszych Klientów prac oraz nieprzeciętną motywację do działania.

GO GLOBAL GROUP to przede wszystkim ludzie tworzący nasza organizację. Nasi konsultanci i współpracownicy są profesjonalistami, posiadającymi szerokie doświadczenie w swoich obszarach specjalizacji, silną orientację na efekt wykonywanych dla naszych Klientów prac oraz nieprzeciętną motywację do działania.

Oferowane kompetencje, doświadczenia oraz skład zespołu projektowego dobierane są zawsze indywidualnie, gwarantując odpowiednie dopasowanie do potrzeb.

W wykonywanych pracach kierujemy się przede wszystkim efektywnością. Nad każdym naszym projektem pracuje starannie dobrany zespół konsultantów i analityków.

Każdy projekt realizujemy w taki sposób, aby osiągnąć najlepsza efektywność wykorzystania środków i czasu oraz najwyższą stopę zwrotu dla danych Klientów.

Zespoły projektowe tworzone są w taki sposób, aby oferować interdyscyplinarną wiedzę i doświadczenia niezbędne do skutecznego osiągnięcia założonych celów.

GO GLOBAL GROUP

posiada innowacyjny model organizacji pracy, który pozwala nam oferować Państwu wyższą stopę zwrotu z zasobów zaangażowanych w projekt niż typowe firmy doradcze. Łącząc dynamikę działania, wysoką motywację, oszczędność kosztów oraz wysoką efektywność wynikającą z doświadczenia i wiedzy, osiągamy dla naszych Klientów nową jakość usług doradczych oraz efektywność, w której każde zainwestowane fundusze przynoszą wymierną wartość dodaną. Stosowanie między innymi metodyki lean management pozwala nam na ugruntowanie struktur organizacji nieprzerwanie dążącej do doskonałości operacyjnej i efektywność dla naszych Klientów.

GO GLOBAL GROUP to zgrany zespół profesjonalistów i konsultantów biznesowych, skupionych na realizacji zadań ukierunkowanych na optymalizację funkcjonowania Twojej instytucji czy firmy (zarządzanie, marketing, administracja, sprzedaż) oraz kilkudziesięcioosobowy, starannie dobrany Zespół merytoryczny konsultantów i analityków.

Go Global Group
Go Global Group

Przy realizacji nietypowych zadań, wymagających unikatowej specjalizacji lub obecności na mniej popularnych rynkach zagranicznych, wykorzystujemy sprawdzoną sieć współpracowników, angażowanych dedykowanie do poszczególnych projektów. Takie działania pozwalają nam na zwiększenie efektywności oraz oferowanie naszym Klientom wyższej stopy zwrotu z usług doradczych.

Realizując projekty doradcze dla szerokiej grupy Klientów oraz nastawione na różne cele, zawsze wykorzystujemy indywidualnie dobrane metodyki działania oraz dedykowanie budowane zespoły projektowe. Posiadamy doświadczenie zarówno w realizacji małych, krótkoterminowych projektów, jak również złożonych, wielomiesięcznych działań strategicznych. W przypadku tych pierwszych pomagamy naszym Klientom również w przypadku zadań wymagających zaangażowania wyłącznie jednego konsultanta czy analityka, dedykując optymalny wymiar czasu na zadane prace.

Taka forma współpracy pozwala na uzyskanie niezależnego, zewnętrznego punktu widzenia oraz przygotowanie wstępnych analiz danego zagadnienia, które w konsekwencji pozwalają naszym Klientom na podjęcie właściwiej decyzji dotyczącej orientacji dalszych prac na najbardziej perspektywicznych obszarach danego zagadnienia.

W przypadku projektów średniej wielkości, do prac najczęściej powoływany jest 4 lub 5-osobowy Zespół, w skład którego wchodzi:

Project
Manager

Project Manager

odpowiedzialny za właściwą organizację prac i osiągnięcie założonych celów; specjalista branżowy posiadający doświadczenie dedykowane danemu segmentowi rynku

Specjalista
funkcjonalny

Specjalista
funkcjonalny

funkcjonalny dysponujący praktyczną wiedzą z danego obszaru operacyjnego (np. komercjalizacja, internacjonalizacja, marketing, polityka mieszkaniowa, HR)

Analitycy

Analitycy

odpowiedzialni m.in. za pozyskiwanie i obróbkę danych oraz konstruowanie pierwszych wniosków i rekomendacji.

W przypadku większych projektów skład i wielkość zespołów jest zróżnicowana i obejmuje od kilku do kilkudziesięciu osób.
Kontakt
Aby zmienić przyszłość swojej organizacji lub przedsiębiorstwa,
skontaktuj się z naszym konsultantem biznesowym.

Chętnie pokażemy Ci jak możemy pomóc w rozwoju Twojej organizacji
w osiągnięciu jej pełnego potencjału.

Kontakt
Aby zmienić przyszłość swojej organizacji lub przedsiębiorstwa,
skontaktuj się z naszym konsultantem biznesowym.

Chętnie pokażemy Ci jak możemy pomóc w rozwoju Twojej organizacji
w osiągnięciu jej pełnego potencjału.