Realizacje z podziałem na kontynenty i kraje

Europa

Austria - przykładowe realizacje:

Automatyka i robotyka

Usługa doradztwa biznesowego obejmująca swoim zakresem analizę rynku i konkurencji, opracowanie strategii wejścia na nowy rynek, opracowanie długofalowej strategii rozwoju firmy.

Meble i design

Opracowanie szczegółowej strategii ekspansji, strategii marketingowej oraz strategii sprzedaży w skład, których weszło m.in. Analiza potencjału sprzedażowego, analiza zasobów niezbędnych do handlu online.

Niemcy - przykładowe realizacje:

Odzież i tekstylia

Kompleksowa usługa obejmująca swoim zakresem: pozyskanie kontrahentów zagranicznych, sporządzenie ofert i budowanie kanałów dystrybucji.

Meble i design

Usługa doradztwa biznesowego obejmująca swoim zakresem analizę rynku i konkurencji, opracowanie strategii wejścia na nowy rynek, opracowanie długofalowej strategii rozwoju firmy

Meble i design

Opracowanie szczegółowej strategii ekspansji, strategii marketingowej oraz strategii sprzedaży w skład, których weszło m.in. Analiza potencjału sprzedażowego, analiza zasobów niezbędnych do handlu online

Meble i design

Wdrożenie strategii internacjonalizacji i przygotowanie misji zagranicznej

Hiszpania - przykładowe realizacje:

Meble i design

Wdrożenie strategii internacjonalizacji i przygotowanie misji zagranicznej.

Belgia - przykładowe realizacje:

Meble i design

Wdrożenie strategii internacjonalizacji i przygotowanie misji zagranicznej.

Chorwacja - przykładowe realizacje:

Meble i design

Usługa doradztwa biznesowego obejmująca swoim zakresem analizę rynku i konkurencji, opracowanie strategii wejścia na nowy rynek, opracowanie długofalowej strategii rozwoju firmy.

Czechy - przykładowe realizacje:

Meble i design

Usługa doradztwa biznesowego obejmująca swoim zakresem analizę rynku i konkurencji, opracowanie strategii wejścia na nowy rynek, opracowanie długofalowej strategii rozwoju firmy.

Dania - przykładowe realizacje:

Meble i design

Opracowanie szczegółowej strategii ekspansji, strategii marketingowej oraz strategii sprzedaży w skład, których weszło m.in. Analiza potencjału sprzedażowego, analiza zasobów niezbędnych do handlu online.

Finlandia - przykładowe realizacje:

Meble i design

Opracowanie szczegółowej strategii ekspansji, strategii marketingowej oraz strategii sprzedaży w skład, których weszło m.in. Analiza potencjału sprzedażowego, analiza zasobów niezbędnych do handlu online.

Słowacja - przykładowe realizacje:

Meble i design

Usługa doradztwa biznesowego obejmująca swoim zakresem analizę rynku i konkurencji, opracowanie strategii wejścia na nowy rynek, opracowanie długofalowej strategii rozwoju firmy.

Szwajcaria - przykładowe realizacje:

Meble i design

Opracowanie szczegółowej strategii ekspansji, strategii marketingowej oraz strategii sprzedaży w skład, których weszło m.in. Analiza potencjału sprzedażowego, analiza zasobów niezbędnych do handlu online.

Meble i design

Usługa doradztwa biznesowego obejmująca swoim zakresem analizę rynku i konkurencji, opracowanie strategii wejścia na nowy rynek, opracowanie długofalowej strategii rozwoju firmy.

Norwegia - przykładowe realizacje:

Realizacja wielobranżowa

Realizacja kompleksowej usługi doradczej polegającej na przygotowaniu misji zagranicznej, w skład usługi weszły: umówienie spotkań z potencjalnymi kontrahentami, udział przedstawiciela GO GLOBAL GROUP w negocjacjach, tłumaczenie rozmów biznesowych.

Meble i design

Usługa doradztwa biznesowego obejmująca swoim zakresem analizę rynku i konkurencji, opracowanie strategii wejścia na nowy rynek, opracowanie długofalowej strategii rozwoju firmy.

Meble i design

Opracowanie szczegółowej strategii ekspansji, strategii marketingowej oraz strategii sprzedaży w skład, których weszło m.in. Analiza potencjału sprzedażowego, analiza zasobów niezbędnych do handlu online.

Motoryzacja, mobilność i transport

Opracowanie strategii rynku Norweskiego.

Francja - przykładowe realizacje:

Meble i design

Usługa doradztwa biznesowego obejmująca swoim zakresem analizę rynku i konkurencji, opracowanie strategii wejścia na nowy rynek, opracowanie długofalowej strategii rozwoju firmy.

Meble i design

Opracowanie szczegółowej strategii ekspansji, strategii marketingowej oraz strategii sprzedaży w skład, których weszło m.in. Analiza potencjału sprzedażowego, analiza zasobów niezbędnych do handlu online.

Meble i design

Wdrożenie strategii internacjonalizacji i przygotowanie misji zagranicznej.

Szwecja - przykładowe realizacje:

Meble i design

Opracowanie szczegółowej strategii ekspansji, strategii marketingowej oraz strategii sprzedaży w skład, których weszło m.in. Analiza potencjału sprzedażowego, analiza zasobów niezbędnych do handlu online.

Bułgaria - przykładowe realizacje:

Meble i design

Opracowanie szczegółowej strategii ekspansji, strategii marketingowej oraz strategii sprzedaży w skład, których weszło m.in. Analiza potencjału sprzedażowego, analiza zasobów niezbędnych do handlu online.

Rumunia - przykładowe realizacje:

Meble i design

Opracowanie szczegółowej strategii ekspansji, strategii marketingowej oraz strategii sprzedaży w skład, których weszło m.in. Analiza potencjału sprzedażowego, analiza zasobów niezbędnych do handlu online.

Wielka Brytania - przykładowe realizacje:

Meble i design

Usługa doradztwa biznesowego obejmująca swoim zakresem analizę rynku i konkurencji, opracowanie strategii wejścia na nowy rynek, opracowanie długofalowej strategii rozwoju firmy.

Meble i design

Opracowanie szczegółowej strategii ekspansji, strategii marketingowej oraz strategii sprzedaży w skład, których weszło m.in. Analiza potencjału sprzedażowego, analiza zasobów niezbędnych do handlu online.

Meble i design

Wdrożenie strategii internacjonalizacji i przygotowanie misji zagranicznej.

Azja

Chiny, Japonia, Wietnam, Indie - przykładowe realizacje:

Odzież i tekstylia

Budowa kanałów dystrybucji, opracowanie bazy potencjalnych klientów, stworzenie ofert handlowych.

Odzież i tekstylia

Usługa doradcza dotycząca analizy rynku i konkurencji, opracowania modelu biznesowego, źródeł finansowania.

Maszyny i urządzenia

Opracowanie strategii internacjonalizacji obejmującej aspekty prawne, analizę rynku i barier wejścia na rynek.

Medycyna i zdrowie

Przygotowanie Analiz i ekspertyz ekonomicznych, marketingowych i prawnych.

Meble i design

Usługa doradcza polegająca na analizie rynku i konkurencji, analizie prawnej, określeniu kanałów dystrybucji i potencjalnych kontrahentów, a także na określeniu bieżących trendów rynkowych.

Ameryka

USA & Kanada - przykładowe realizacje:

Maszyny i urządzenia

Opracowanie strategii internacjonalizacji obejmującej aspekty prawne, analizę rynku i barier wejścia na rynek.

Meble i design

Kompleksowa organizacja misji gospodarczej oraz opracowanie raportu zawierającego charakterystykę rynku i konkurencji oraz opracowanie bazy potencjalnych kontrahentów.

Meble i design

Opracowanie strategii internacjonalizacji obejmującej aspekty prawne, analizę rynku i barier wejścia na rynek.

IT/ICT Finanse

Doradztwo w zakresie przygotowania misji zagranicznej, pozyskania nowych klientów, analizy rynku i konkurencji oraz opracowania planu marketingowego.

Odzież i tekstylia

Usługa doradcza dotycząca analizy rynku i konkurencji, opracowania modelu biznesowego, źródeł finansowania.

IT/ICT Finanse

Przygotowanie misji gospodarczej wraz z opracowaniem raportu dot. analizy rynku i konkurencji oraz opracowania strategii wejścia na rynek zagraniczny wraz z opracowaniem planu marketingowego.

IT/ICT Finanse

Usługa doradcza dotycząca analizy rynku docelowego i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa oraz analizy prawnej.

Automatyka i robotyka

Usługa doradcza w skład której wchodziło pozyskanie kontrahentów oraz organizacja spotkań w ramach targów.

Agro i art. spożywcze

Usługa dot. opracowania analizy rynku i konkurencji, analizę wydarzeń handlowych oraz przygotowanie bazy potencjalnych kontrahentów.

IT/ICT Finanse

Kompleksowa organizacja misji gospodarczej oraz opracowanie raportu zawierającego charakterystykę rynku i konkurencji oraz opracowanie bazy potencjalnych kontrahentów.

afryka

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Etiopia, Gwinea, Ghana, Kamerun, Kenia, Madagaskar, Malwi, Mali, Mozambik, Namibia, Nigeria, RPA, Rwanda, Senegal, Tanzania, Togo, Uganda, WKS, Zambia, Zimbabwe - przykładowe realizacje:

Medycyna i zdrowie

Realizacja kompleksowej usługi doradczej obejmującej swoim zakresem: analizę rynku i konkurecji, wsparcie prawne, stworzenie listy potencjalnych kontrahentów, stworzenie koncepcji wejścia na rynek wraz z opracowaniem kanałów komunikacji.

Sektor publiczny/realizacja wielobranżowa

Analiza potencjału rynków Afryki Subsaharyjskiej obejmująca swoim zakresem analizę integracji gospodarczej państw afrykańskich, analizę prawną, praktyczne informacje w zakresie prowadzenia biznesu w tej części świata.

Odzież i tekstylia

Realizacja kompleksowej usługi doradczej obejmującej swoim zakresem m.in.: analizę barier prawnych i kulturowych, analizę konkurencji, przygotowanie bazy kontrahentów, opracowanie modelu logistycznego