PRODUKCJA

Surowiec

Technologia

Węgiel

Gaz ziemny

Gaz ziemny

Energia odnawialna

Węgiel

Zgazowanie węgla

Elektroliza

Zgazowanie

Reforming
parowy metanu

Reforming
parowy metanu z wykorzystaniem sekwestracji dwutlenku węgla