TURYSTYKA

PRZYKŁADOWA REALIZACJA: VIP JACHT

Dla firmy VIP JACHT zrealizowaliśmy dwie usługi doradcze dotyczącą opracowania badania potencjału turystycznego regionu Warmii i Mazur oraz ewaluacji strategii rozwoju turystyki regionu oraz modelu biznesowego wejścia firmy VIP Jacht na nowe rynki zagraniczne. Opracowanie obu dokumentów poprzedzono analizą danych zastanych, analizą potrzeb firmy VIP JACHT a także badaniem potencjału regionu Warmii i Mazur. Analiza dokonana została przy użyciu badania rynku z wykorzystaniem zarówno ilościowych jak i jakościowych technik badawczych. Usługa dotyczyła również wsparcia w pozyskaniu nowych klientów na docelowych rynkach zbytu m. in. poprzez opracowanie strategii udziału w branżowych imprezach targowych. Elementem usługi była kompleksowa analiza wskazanych rynków wraz z opracowaniem strategii wdrożenia sugerowanych działań eksportowych.
Chcesz w pełni wykorzystać swój potencjał?


Skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi wesprzeć Cię w rozwoju Twojej firmy!

+48 504 693 520