BUDOWLANA

PRZYKŁADOWA REALIZACJA: VISION LIGHT sp. z o. o.

Dla firmy VISION LIGHT sp. z o. o. zrealizowaliśmy usługę polegającą na analizie potencjału wprowadzenia innowacyjnego materiału fotoluminescencyjnego wykonanego na podstawie własnego opatentowanego rozwiązania na rynki zagraniczne. Przedmiotowa analiza zawierała m. in.: • Analizę PEST • Szczegółowy opis segmentów wybranych rynków • Badanie marketingowe opinii o produkcie w formie wstępnego rozeznania zainteresowania produktem podmiotów na rynkach zagranicznych. Badanie przeprowadzono przy użyciu metody CATI i CAWI. • Analizę cyklu życia produktu na rynkach zagranicznych • Dopasowanie modelu biznesowego, model CANVAS na rynek niemiecki Opracowanie przedmiotowego dokumentu poprzedzono analizą danych zastanych, analizą potrzeb firmy VISION LIGHT sp. z o. o. a także badaniem międzynarodowej wymiany handlowej przedsiębiorstwa na tle innych podmiotów z regionu. Analiza dokonana została przy użyciu ilościowych oraz jakościowych technik badawczych. Usługa miała również na celu identyfikacje potencjalnych nowych klientów na atrakcyjnych rynkach zbytu. Elementem usługi była kompleksowa analiza wskazanych rynków wraz z opracowaniem strategii wdrożenia sugerowanych działań eksportowych.
Chcesz w pełni wykorzystać swój potencjał?


Skontaktuj się z nami. Jesteśmy gotowi wesprzeć Cię w rozwoju Twojej firmy!

+48 504 693 520